Euskara teknikoa: izan-sintagma eta perpaus konposatuak

Ikerkuntza-proiektua