Euskara teknikoa: izan-sintagma eta perpaus konposatuak

Project de recherche