Ingumari buruz

Zer da Inguma?

Inguma Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz UEUk sortutako euskal komunitate zientifiko-intelektualaren datu-basea da. Bertan, azken 40 urteotan unibertsitate mailako zientzia eta jakintza-alor bakoitzean euskaraz ahoz eta idatziz ekoitzi denari buruzko oinarrizko informazioa eskaintzen da; euskaraz zer egin den eta nork egin duen azaltzen duen aipu laburra, alegia. Ingumaren helburua euskara batuaren arauak finkatzen hasi zirenetik gaurdainoko produkzio zientifiko-intelektual osoa jasotzea izan da (unibertsitatea mailakoa eta euskaraz).

Ingumaren helburu nagusia da euskal produkzio akademikoaren berri ematea. Hortaz, ez da bibliografia nazional bat, eta ez da dokumentu bakoitzaren deskribapenik edota baloraziorik egiten (euskararen kalitateaz, adibidez). Inguma, euskarazko produktu guztiak eta egile euskaldunak ezagutarazteko tresna azkar eta eraginkorra izateko asmoz sortu da.

Inguman unibertsitate mailako euskarazko produkzioa bere osotasunean jaso da, mota ezberdinetako produktuan kontuan hartuz: ahozkoak (hitzaldiakikastaroak eta irakasgaiak) eta idatzizkoak (liburuak, artikuluak, hitzaurreak, liburu-aipamenak, edizio kritikoakikerketak eta doktorego-tesiak.)

Zeintzuk dira Ingumaren ezaugarriak?

A) Inguman euskarazko produkzioa katalogatzen da. Beraz, euskaraz argitaratzen duten erakunde eta aldizkarietako lanak jasotzen dira baina baita ere, gaztelaniaz argitaratu diren liburu eta aldizkarietako euskarazko atalak eta artikuluak.    

B) Inguman katalogatutako lanek, datu-baseko batzordeak finkatutako katalogazio irizpideak bete behar dituzte: goi-mailako lanak izan behar dira, luzera jakin bat izan behar dute (artikuluen kasuan, adibidez, bi orrialdekoak gutxienez) eta izendatutako erakunderen batek argitaratua edo ekoiztua izan behar du. Hala nola, ez dira katalogatzen, esaterako, egunkarietako iritzi artikuluak.

C) Inguma egitasmoa ez da bibliografia nazional bat, eta ez da dokumentu bakoitzaren baloraziorik egiten (euskararen kalitateaz, adibidez). Goi-mailako euskarazko produktu guztien (idatzizkoen, zein ahozkoen) datuak jasotzen dira, egile euskaldunek egiten dutena ezagutarazteko asmoz.

D) Inguman dagoena bada, baina bertan ez dauden lanak ere badira eta horien bilketa urterik-urtera hazi egiten da, erakunde berrien lanak barneratuz.

E) Inguman katalogatzen diren itemak, printzipioz, euskaraz sortuak dira edo, itzulpenen kasuan, euskarara itzuliak (eta orduan itzultzailearen lana da balioesten dena). Baina azken urteotan euskal komunitate zientifiko-intelektualaren garapenak fenomeno berri bat ekarri du: taldeka sinatutako lanetan litekeena da partaide guztiek euskaraz ez jakitea; orobat, posible da euskara ez dakien egileren baten lana euskaraz argitaratzea, jatorrizko hizkuntzaren berri eman gabe. Ondorioz, Ingumak ziurtatzen du lanok euskaraz argitaratu direla, baina ez du bermatzen egile guztien euskarazko ezagutza.

Nola bilatu informazioa Inguma datu-basean?

 Informazioa bilatzeko bi modu zuzen daude. Bilaketa sinplea eta bilaketa aurreratua.
 A) Bilaketa sinplea: kutxatila bakarrean bilatu beharreko testua sartu (egilearen izena eta abizena, produktuaren izenburua, hitz-gakoa edo bestelako daturen bat). Emaitzen-zerrendan bilatutako terminoekin koinzidentzia gehien duten produktuak agertuko dira lehenik. Zerrendaren goialdean "Dokumentuak" izena azalduko da gezitxo batekin batera. Gezian klik eginez gero, emaitzari dagozkion xehetasunak azalduko dira: bilaketarekin bat egiten duten artikulu, liburu, itzulpen, sarrera.... eta barren kopuruak. Produktu horien gainean klikatu ondoren, bilaketa-zerrenda klik egindakoari mugatuko zaio.

B) Bilaketa aurreratua: Bilaketa aurreratuan zehaztu daitezke egileak, erakundeak, produktu-motak, jakintza-alorrak, urteak eta beste hainbeste datu. Egilea, izenburua eta urtea eremuak ez ezik, beste guztietan idatzi ahala aukeren zerrenda agertuko da modu automatikoan eta erabiltzaileak aukeratu besterik ez du egin behar.

Zer dago Inguman une honetan?

UEUren produkzioarekin batera (ikastaroak, hitzaldiak, 3.zikloko irakasgaiak, liburuak, zein artikuluak), unibertsitate mailako euskarazko, zein erdarazko 123 aldizkariren euskarazko artikuluak, 51 argitaletxeren euskarazko liburuak eta zenbait unibertsitateen euskarazko eskaintza akademikoa eta hainbat erakunderen hitzaldiak zein ikastaroak eskaintzen dira. Guztira 194 erakunderen lana katalogatua dago. Hona hemen Inguman katalogatuak dauden erakundeen eta produkzioaren xehetasunak:

 A B C D E F G H I J K L LL M N Ñ O PR S T U V W Y Z

ERAKUNDEAREN LABURDURA DATU-BASEAN
  ERAKUNDEAREN IZENA
DOKUMENTU-MOTA eta HUSTUTAKOA [zenbakia (urteak)]
Udako Euskal Unibertsitatea

Ikastaroak eta hitzaldiak (1973-2018) Irakasgaiak (2001/02-2003/04; 2014/15-2016/17)

Udako Euskal Unibertsitatearen argitaletxea 
Argitalpenak
Uztaro, Giza eta Gizarte-zientzien aldizkaria
Artikuluak
1-110 (1990-2019)
Akobe, Restauración y conservación de bienes culturales. Ondasunen artapen eta berriztapena
Artikuluak
0-9 (1999-2008)
Alberdania
Argitalpenak
ALDIRI Aldiri. Arkitektura eta abar
Artikuluak
0-36 (2009-2019)
Antonio Vera López argitaletxea
Argitalpenak
Ankulegi, Gizarte Antropologia aldizkaria. Revista de antropología. Revue d´ethnologie
Artikuluak
1-22 (1997-2018)
Arabera
Argitalpenak
Editorial Franciscana Arantzazu
Argitalpenak
Aranzadi Zientzi Elkartea
Hitzaldiak
(2000-2002)
Aranzadi Zientzi Elkartearen argitaletxea
Argitalpenak
Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio Urquijo", International Journal of Basque Linguistics and Philology
Artikuluak
1-52 (1967-2018)
AusArt, arte ikerkuntzarako aldizkaria
Artikuluak
1.1-7.1 (2013-2019)
Azkoaga, Cuadernos de Ciencias Sociales y Económicas
Artikuluak
1-16 (1985-2013)
Azpilcueta, Cuadernos de Derecho
Artikuluak
1-21 (1984-2010)
Jose Miguel Barandiaran Fundazioaren argitaletxea
Argitalpenak
Bat, Soziolinguistika aldizkaria
Artikuluak
1-112 (1990-2019)
Branka: Euskaldun Soziolista Aldizkaria
Artikuluak
1-14 (1962-1972)
Besatari Kultur Elkartearen argitaletxea
Argitalpenak
Cuadernos del Centro de Estudios de Bidasoa/Bidasoa Ikerketa Zentroaren Koadernoak
Artikuluak
1-5 (1998-2006)
Bidasoako Ikaskuntzen aldizkaria/ Boletín de Estudios del Bidasoa/ Révue des études de la Bidassoa

Artikuluak
1-30 (1984-2018)

Bidebarrieta, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales/Bilboko Giza eta Gizarte Zientzien aldizkaria
Artikuluak
1-28 (1996-2018)
Bidegileak
Argitalpenak
Bilduma, Revista del Servicio de Archivo del Ayuntamiento de Errenteria/Errenteriako Udal Artxibo Zerbitzuko aldizkaria
Artikuluak
1-29 (1987-2018)
Bitarte
Artikuluak
13-56 (1997-2012)
Bizkaiko Batzar Nagusien argitaletxea
Argitalpenak
Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián
Artikuluak
16-51 (1982-2018)
Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País/Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen Boletina
Artikuluak
36-74 (1980-2018)
Bulletin du Musée Basque

Artikuluak
28-191 (1965-2018)

Kuaternario Ikasketak - Estudios de Cuaternario - Quaternary Studies
Artikuluak 1-9 (2011-2019)
Cuadernos de Alzate, Revista Vasca de la Cultura y las Ideas
Artikuluak
1-51 (1984-2016)
Cuadernos de Gestión

Artikuluak
2-22 (1995-2000)

Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra
Artikuluak
34-92 (1980-2018)
CUADERNOS EUROPEOS DE DEUSTO Cuadernos europeos de Deusto Artikuluak 1-61 (1988-2019) + Zenbaki extrak
CUADERNOS SOCIOLOGICOS VASCOS Cuadernos Sociológicos Vascos/Soziologiazko Euskal Koadernoak Artikuluak
1-30 (1999-2017)
Cuadernos vascos de historia de la medicina/Medikuntzaren historiarako euskal kodernoak
Artikuluak
1-2 (1992-1993)
Dakit argitaldaria
Argitalpenak
Durangoko Arte eta Historia Museoaren argitaletxea
Argitalpenak
Egan, Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko "Boletina"-ren euskarazko gehigarria
Artikuluak
(1983-2019)
Eibarko Kuadernuak
Artikuluak
1-4 (2000-2012)
Euskal Idazleen Elkartea
Ikastaroak eta hitzaldiak
Ekaia, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzi eta Teknologi aldizkaria
Artikuluak
1-35 (1990-2019) + Ale Bereziak
Ekonomiaz, Revista de Economía Vasca/ Ekonomiari buruzko Euskal aldizkaria
Artikuluak
1-95 (1985-2019)
Ele
Artikuluak
1-19 (1986-1999)
Eleria, Euskal Herriko Legelarien aldizkaria
Artikuluak
0-24 (1996-2013)
Elhuyar Kultur Elkartea
Ikastaroak eta hitzaldiak
Elhuyar aldizkaria
Artikuluak
1-22 (1974-1996)
Elhuyar Kultur Elkartearen argitaletxea
Argitalpenak
Elhuyar Zientzia eta Teknika
Artikuluak
91-334 (1995-2019)
ELKAR arg ELKAR argitaletxea Argitalpenak
ENPRESEN ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIORAKO ALDIZKARIA Revista de dirección y administración de empresas/Enpresen zuzendaritza eta administraziorako aldizkaria Artikuluak
1-25 (1994-2018)
Enseiukarrean
Artikuluak
1-16 (1986-2002)
Erein argitaletxea
Argitalpenak
Ernaroa, Revista de Historia de Euskal Herria/ Euskal Historiazko aldizkaria
Artikuluak
1-13 (1985-1998)
Estudios de Deusto. Revista de la Universidad de Deusto
Artikuluak
28.1-64.1 (1980-2016)
Estudios Empresariales
Artikuluak
63-152 (1986/87-2016)
Etniker Bizkaia
Artikuluak
1-17 (1975-2017)
Euskaldunon Egunkariaren argitaletxea
Argitalpenak
Euskalingua aldizkaria

Artikuluak
1-31 (2002-2017)

Euskaltzaindia

Hitzaldiak
(1994-2004)

Euskaltzaindiaren argitaletxea
Argitalpenak
Litterae Vasconiae. Euskararen Iker Atalak. Labayru Ikastegiko Hizkuntza Arloaren aldizkaria

Artikuluak
1-16 (1982-2016)

Euskera, Euskaltzaindiaren lan eta agiriak/ Trabajos y actas de la Real Academia de la Lengua Vasca/  Travaux et actes de l´académie de la langue basque
Artikuluak
14-63 (1969-2018)
Anuario de Eusko-Folklore
Artikuluak
29-53 (1980-2019)
Eusko Ikaskuntzaren argitaletxea
Argitalpenak
Eusko Ikaskuntzen Kongresuak/ Congresos de Estudios Vascos/ Congres d´Etudes Basques
Artikuluak
9-17 (1984-2012)
Fabrikart. Arte, tecnología, industria, sociedad
Artikuluak
1-11 (2001-2014)
Farmazilari Euskaldunen Elkartearen argitaletxea
Argitalpenak
Fontes Linguae Vasconum, studia et documenta
Artikuluak
1-128 (1969-2019)
Fórmula, Cuadernos de Ciencias Físico-químicas y Matemáticas
Artikuluak
1-5 (1990-1999)
Gaceta Médica de Bilbao
Artikuluak
88-116.3 (1991-2019)
Gaiak argitaletxea
Argitalpenak
Galeuzca, Galizia-Euzkadi-Catalunya
Artikuluak
1990-1993
Gatuzain argitaletxea
Argitalpenak
Ediciones Mensajero
Argitalpenak
Geronimo de Uztariz aldizkaria
Artikuluak
1-34 (1987-2018)
Geronimo Uztariz argitaletxea
Argitalpenak
Gida aldizkaria

Artikuluak
1-32 (1996-2003)

Gipuzkoako Kutxaren argitaletxea
Argitalpenak
Gogoa. Euskal Herriko Unibertsitateko Hizkuntza, Ezagutza, Komunikazio eta Ekintzari buruzko aldizkaria
Artikuluak
I.1-XI.2 (2001-2011)
12-17 (2014-2018)
HABE argitaletxea
Argitalpenak
Hegats, Literatur aldizkaria
Artikuluak
1-56 (1989-2018)
Hegoak Zabalduz
Artikuluak
1-9 (2017-2018)
HEKIMEN Euskal Hedabideen Elkartea
Argitalpenak
Hermes, Pentsamendu eta Historia aldizkaria/Revista de Pensamiento e Historia
Artikuluak
0-62 (2001-2019)
Hika
Artikuluak
1-116 (1990-2000)
Hizpide
Artikuluak
35-94 (1996-2019)
Huarte de San Juan, giza eta gizarte-zientzien fakultatearen aldizkaria: filologia eta hizkuntzaren didaktika
Artikuluak
1-18 (1995-2018)
Huarte de San Juan, giza eta gizarte-zientzien fakultatearen aldizkaria: geografia eta historia
Artikuluak
1-25 (1994-2018)
Huarte de San Juan, giza eta gizarte-zientzien fakultatearen aldizkaria: hizkuntzalaritza eta literatura
Artikuluak
1 (1995)
Huarte de San Juan, giza eta gizarte-zientzien fakultatearen aldizkaria: psikologia eta pedagogia
Artikuluak
1-13 (1995-2006)
Idatz/Hegts buletina
Artikuluak
1-14 (1983-1989)
Idatz & Mintz, literatur atalen sorta
Artikuluak
1-66 (1983-2019)
IeZ, Ingurugiroa eta Zuzenbidea

Artikuluak
1-17 (2003-2019)

Ikastaria, Cuadernos de Educación
Artikuluak
1-19 (1985-2013)
Didaktikarako e-aldizkaria
Artikuluak
1-22 (2007-2019)
IKER-CNRS Euskarari eta Euskal Testuei Buruzko Ikerketa Gunea
Hitzaldiak
(2000-2005)
Inguruak, Soziologia eta Zientzia Politikoen Euskal Aldizkaria / Revista Vasca de Sociología y Ciencia Política
Artikuluak
3-66 (1987-2019)
Iratzar Fundazioa
Argitalpenak
Alfonso Irigoienen argitaletxea
Argitalpenak
Isturitz, Cuadernos de Prehistoria-arqueología
Artikuluak
1-12 (1982-2012)
Itsas memoria. Euskal Herriko Itsas gaiei buruzko aldizkaria
Artikuluak
1-8 (1996-2016)
JADO: Zuzenbidearen Euskal Akademiaren aldizkaria
Artikuluak
0-28 (2003-2018)
Jakin
Artikuluak
1-234 (1977-2019)
Jakin argitaletxea
Argitalpenak
Hezkuntza Aldizkaria
Artikuluak
49-77 (2003-2018)
Jentilbaratz, Cuadernos de Folklore
Artikuluak
1-15 (1983-2013)
Karmel
Artikuluak
170-304 (1984-2018)
Karmel argitaletxea
Argitalpenak
Euskal Editoreen Elkartea
Argitalpenak
Klasikoak S. M. argitaletxea
Argitalpenak
Kobie, Antropología Cultural
Artikuluak
2-20 (1985-2017)
Kobie, Ciencias Naturales
Artikuluak
15-21 (1985-1993)
Kobie, Etnografía
Artikuluak
1 (1984)
Kobie, Paleoantropología
Artikuluak
14-35 (1984-2017)
Kondaira
Artikuluak
0-18 (2003-2018)
Kriminologia ikasten. Irakaskuntzarako aldizkaria
Artikuluak 3.1-4.1 (2017-2018)
Labayru Ikastegiaren argitaletxea
Argitalpenak
Langaiak
Artikuluak
1-11 (1982-1988)
Lan-harremanak, Revista de Relaciones Laborales
Artikuluak
1-41 (1999-2019)
Lapurdum
Artikuluak
1-18 (1996-2015) + Ale Bereziak
Larrun
Artikuluak
1-23 (1985-1994)
Letras de Deusto
Artikuluak
1-137 (1971-2012)
Leyçaur, Andoaingo Ikerketa Historikoen aldizkaria/Revista de Estudios Históricos de Andoain
Artikuluak
0-14 (1996-2017)
Felix Likiano Kultur Elkartearen argitaletxea
Argitalpenak
LITERATURA UNIBERTSALA (EIZIE) Literatura Unibertsala Argitalpenak
Luma argitaletxea
Argitalpenak
Lurralde, Investigación y Espacio
Artikuluak
1-42 (1978-2019)
Mediatika, Cuadernos de Medios de Comunicación
Artikuluak
1-16 (1984-2017)
Mendebalde Kultura Alkartearen argitaletxea
Argitalpenak
MONDRAGON UNIBERTSITATEA Mondragon Unibertsitatea Doktorego-tesiak
Ikerkuntza proiektuak
Mondragon Unibertsitatearen argitaletxea Argitalpenak
Muga, revista mensual
Artikuluak
1-95 (1979-1996)
Mundaiz
Artikuluak
16-76 (1980-2008)
Munibe, Antropologia-arkeologia
Artikuluak
28-69 (1976-2018)
Munibe, Ciencias Naturales-Natur Zientziak
Artikuluak
36-66 (1984-2018)
Musiker, Cuadernos de Música
Artikuluak
1-20 (1983-2013)
Nafarroako Gobernua eta Lan Harremanen Kontseiluaren argitaletxea
Argitalpenak
Naturzale, Cuadernos de Ciencias Naturales
Artikuluak
1-19 (1983-2008)
Notitia Vasconiae, Euskal Herriko Zuzenbide Historikorako aldizkaria/ Revista de Derecho Histórico de Vasconia
Artikuluak
1-2 (2002-2003)
Osasungoa Euskalduntzeko Erakundea
Argitalpenak 

Ohitura, Estudios de Etnografía Alavesa
Artikuluak
0-11 (1981-2005)
Oihenart, Cuadernos de Lengua y Literatura
Artikuluak
1-28 (1982-2013)
Ondare, Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales
Artikuluak
1-28 (1982-2012)
Osagaiz, Osasun-zientzien aldizkaria
Artikuluak
1.1-3.1 (2019)
OSASUNAZ Osasunaz, Cuadernos de Ciencias de la Salud Artikuluak 
1-12 (1984-2012)
Osasunkaria, Revista Vasca de Salud Pública y Gestión Sanitaria
Artikuluak 
1-17 (1992-1999)
Pamiela argitaletxea
Argitalpenak
Príncipe de Viana
Artikuluak
267-273 (2017-2019)
REVISTA DE LENGUAS Y LITERATURAS CATALANA, GALLEGA Y VASCA Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca
Artikuluak
1-23 (1991-2018)
Revista de Psicodidáctica
Artikuluak 
1-22 (1996-2017)
Revista Vasca de Economía Social/Gizarte Ekonomiaren Euskal aldizkaria
Artikuluak
0-15 (2004-2018)
REVISTA VASCA DE ODONTO-ESTOMATOLOGIA Revista Vasca de Odonto-Estomatología Artikuluak
15-24.1 (2005-2014)
Revista Internacional de Estudios Vascos (RIEV)
Artikuluak
28-62 (1983-2017)
J. M. Rivadeneyraren argitaletxea
Argitalpenak
Revista Vasca de Administración Pública/Herri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria
Artikuluak
1-114 (1981-2019)
Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje
Artikuluak
1-31.2 (1989-2019) + Ale Bereziak
Fundación Sabino Arana Kultur Elkargoa
Hitzaldiak
Fundación Sabino Arana Kultur Elkargoaren argitaletxea
Argitalpenak
Saioak, Revista de Estudios Vascos

Artikuluak
1-5 (1977-1982)

Sancho el Sabio, Revista de Cultura e Investigación Vasca/Euskal Kultura eta Ikerketa
Artikuluak
1-42 (1991-2019)
Euskal Soziolinguistika Institutua Sortzen eta Udako Euskal Unibertsitatearen arteko lankidetza
Hitzaldiak
(2002-2003)
Senez, Itzulpen aldizkaria
Artikuluak
1-50 (1984-2019)
Sigma, Revista de matemáticas/ Matematika aldizkaria
Artikuluak
19-36 (2001-2011)
Susa Literatura argitaletxea
Argitalpenak
Sustrai, Revista Agropesquera/Nekazaritza eta Arrantza aldizkaria
Artikuluak
1-105 (1985-2015)
TALAIA Talaia. Hausnarketarako aldizkaria/Revista para el debate Artikuluak
1-9 (1997-2001)
Tantak, Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza aldizkaria
Artikuluak
1-40 (1989-2008)
21.1-31.1 (2009-2019)
Ttarttalo
Argitalpenak
Theoria, Revista de Filosofía, Teoría, Historia y Fundamentos de la Ciencia
Artikuluak
1-81 (1985-2014)
30.1-34.2 (2016-2019)
Trabajos de Arqueología de Navarra

Artikuluak
1-30 (1979-2018)

Txertoa Argitaletxea

Argitalpenak

UdalGIDA, Udal Informazio Interesgarria

Artikuluak
1-20 (2004-2018) + Ale Bereziak

Udako Euskal Unibertsitatea eta Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkartearen arteko lankidetza
Ikastaroak eta hitzaldiak
(2002)
Udako Euskal Unibertsitatea eta Bizkaiko Udaletako Euskara Zerbitzuen arteko lankidetza
Ikastaroa eta hitzaldiak
(2006)
Udako Euskal Unibertsitatea eta Itzulidatz 
Lan-Taldearen arteko lankidetza
Ikastaroa eta hitzaldiak
(2003)
Udako Euskal Unibertsitatea eta Udalerri Euskaldunen Mankomunitatearen arteko lankidetza
Ikastaroa eta hitzaldiak
(2006)
Udako Euskal Unibertsitatea eta Euskal Herriko Unibertsitatearen arteko Argitalpen lankidetza

Argitalpenak

Cursos de Verano/ Udako Ikastaroak (UPV/EHU)

Ikastaroak eta hitzaldiak
(1982-2004)

Université Bordeaux Montaigne/ Bordeleko Unibertsitatea

Doktorego-tesiak

Universidad de Deusto/ Deustuko Unibertsitatea

Irakasgaiak (2002/03) 

Doktorego-tesiak

Universidad de Deusto/ Deustuko Unibertsitatearen argitaletxea
Argitalpenak
Universidad de Navarra/Nafarroako Unibertsitatea
Irakasgaiak (2002/2003) 
Doktorego-tesiak
UN/NU arg Universidad de Navarra/Nafarroako Unibertsitatea Argitalpenak
Universidad Pública de Navarra/Nafarroako Unibertsitate Publikoa
Irakasgaiak (2002/2003) 
Doktorego-tesiak
Universidad Pública de Navarra/Nafarroako Unibertsitate Publikoaren argitaletxea
Argitalpenak
Université de Pau et des pays de l’Adour/Paueko Unibertsitatea
Doktorego-tesiak
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea

Irakasgaiak (2001/2002,2004/2005)*
Ikerkuntza proiektuak (1992-1998/2002-2007)

Doktorego-tesiak

Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatearen argitaletxea
Argitalpenak
Utriusque Vasconiae
Argitalpenak
Uzei
Argitalpenak
Vasconia, Cuadernos de Historia y Geografía
Artikuluak
1-42 (1983-2018)
Príncipe de Viana. Anejos
Artikuluak
1-18 (1986-2000)
Príncipe de Viana. Suplemento de Ciencias
Artikuluak
1-17 (1981-1999)
Zainak, Cuadernos de Antropología-etnografía
Artikuluak
1-36 (1984-2013)
Zehar
Artikuluak
1-69 (1989-2011)
Zer, Revista de Estudios de Comunicación/Komunikazio Ikasketen aldizkaria
Artikuluak
1-46 (1996-2019)
Zerbitzuan, Gizarte Zerbitzuetako aldizkaira/Revista de Servicios Sociales
Artikuluak
0-68 (1986-2018)
Zergak, Revista Tributaria del País Vasco
Artikuluak
1-56 (1993-2018)
Zutabe, Euskalduntze-Alfabetatzearen aldizkaria
Artikuluak
1-34 (1983-1994)
Zuzenbidea ikasten, Irakaskuntzarako aldizkaria
Artikuluak
3-10 (2014-2018) 1 (2019)

 

Guztira 194 erakunderen lana katalogatua dago. Euskal Komunitate Zientifikoaren datu-baseak momentu honetan 40.680 erreferentziatik gora eskaintzen ditu, 10.550 egileen lana. Hau da, 50.230 erregistrotik gora daude Inguman.

Katalogatutako produkzioaren xehetasunak Ingumako datuak atalean kontsutatu daitezke. Bertan katalogatutako produktuen zenbatekoak eta zenbaten kontsulta zuzenean egin daitekeen (edukia ikusi ere) azaltzen da. Datuok uneoro daude egunean, izan ere, katalogatu ahala datua webgunean plazaratzen baita.

 

Egileak

Eskatu ziurtagiria

Eskuratu hemen zure ziurtagiria.

Gehiago »

Kazetariak

Bilatu adituak

Egileekin harremanetan jartzeko era zuzena.

Gehiago »