Ingumari buruz

Zer da Inguma?

Inguma Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz UEUk sortutako euskal komunitate zientifiko-intelektualaren datu-basea da. Bertan, azken 50 urteotan unibertsitate mailako zientzia eta jakintza-alor bakoitzean euskaraz ahoz eta idatziz ekoitzi denari buruzko oinarrizko informazioa eskaintzen da; euskaraz zer egin den eta nork egin duen azaltzen duen aipu laburra, alegia. Ingumaren helburua euskara batuaren arauak finkatzen hasi zirenetik gaurdainoko produkzio zientifiko-intelektual osoa jasotzea izan da (unibertsitatea mailakoa eta euskaraz).

Ingumaren helburu nagusia da euskal produkzio akademikoaren berri ematea. Hortaz, ez da bibliografia nazional bat, eta ez da dokumentu bakoitzaren deskribapenik edota baloraziorik egiten (euskararen kalitateaz, adibidez). Inguma, euskarazko produktu guztiak eta egile euskaldunak ezagutarazteko tresna azkar eta eraginkorra izateko asmoz sortu da.

Inguman unibertsitate mailako euskarazko produkzioa bere osotasunean jaso da, mota ezberdinetako produktuan kontuan hartuz: ahozkoak (hitzaldiakikastaroak eta irakasgaiak) eta idatzizkoak (liburuak, artikuluak, hitzaurreak, liburu-aipamenak, edizio kritikoakikerketak eta doktorego-tesiak.)

2018an UEUk ARTIZARRA euskal aditu eta profesionalen sare soziala martxan jarri zuen INGUMAtik abiatuta, komunitate hori harremanetan jartzeko helburuarekin.

Zeintzuk dira Ingumaren ezaugarriak?

A) Inguman euskarazko produkzioa katalogatzen da. Beraz, euskaraz argitaratzen duten erakunde eta aldizkarietako lanak jasotzen dira baina baita ere, gaztelaniaz argitaratu diren liburu eta aldizkarietako euskarazko atalak eta artikuluak.    

B) Inguman katalogatutako lanek, datu-baseko batzordeak finkatutako katalogazio irizpideak bete behar dituzte: goi-mailako lanak izan behar dira, luzera jakin bat izan behar dute (artikuluen kasuan, adibidez, bi orrialdekoak gutxienez) eta izendatutako erakunderen batek argitaratua edo ekoiztua izan behar du. Hala nola, ez dira katalogatzen, esaterako, egunkarietako iritzi artikuluak.

C) Inguma egitasmoa ez da bibliografia nazional bat, eta ez da dokumentu bakoitzaren baloraziorik egiten (euskararen kalitateaz, adibidez). Goi-mailako euskarazko produktu guztien (idatzizkoen, zein ahozkoen) datuak jasotzen dira, egile euskaldunek egiten dutena ezagutarazteko asmoz.

D) Inguman dagoena bada, baina bertan ez dauden lanak ere badira eta horien bilketa urterik-urtera hazi egiten da, erakunde berrien lanak barneratuz.

E) Inguman katalogatzen diren itemak, printzipioz, euskaraz sortuak dira edo, itzulpenen kasuan, euskarara itzuliak (eta orduan itzultzailearen lana da balioesten dena). Baina azken urteotan euskal komunitate zientifiko-intelektualaren garapenak fenomeno berri bat ekarri du: taldeka sinatutako lanetan litekeena da partaide guztiek euskaraz ez jakitea; orobat, posible da euskara ez dakien egileren baten lana euskaraz argitaratzea, jatorrizko hizkuntzaren berri eman gabe. Ondorioz, Ingumak ziurtatzen du lanok euskaraz argitaratu direla, baina ez du bermatzen egile guztien euskarazko ezagutza.

Nola bilatu informazioa Inguma datu-basean?

 Informazioa bilatzeko bi modu zuzen daude.

 A) Bilaketa sinplea: bilaketa kutxatilean testua idatzi (egilearen izena, abizena, produktuaren izenburua, hitz-gakoa edo bestelako daturen bat). Emaitzen-zerrendan bilatutako terminoekin koinzidentzia gehien duten produktuak agertuko dira. Lortutako emaitzak murrizteko aukera dago, egokienak bakarrik uzteko.

Iragazkiak pantailaren ezker aldeko zutabean daude, ondoko irizpide hauekin: dokumentuak (produkzio mota), egilea, jakintza arloa, urtea, erakundea eta SHU (Sailkapen Hamartar Unibertsala). Hainbat irizpide batera erabiltzeko aukera dago. Irizpide bat ezabatu daiteke goikaldean agertzen den iragazkiaren gurutze gorrian klik eginez.

B) Bilaketa aurreratua: Bilaketa aurreratuan zehaztu daitezke egileak, erakundeak, produktu-motak, jakintza-alorrak, urteak eta beste hainbeste datu. Egilea, izenburua eta urtea eremuak ez ezik, beste guztietan idatzi ahala aukeren zerrenda agertuko da modu automatikoan eta erabiltzaileak aukeratu besterik ez du egin behar. Bilaketaren emaitzako zerrendan dokumentura lotura duten erregistroak besterik ez agertzea aukeratu daiteke.

Zerrendaren goialdean "Dokumentuak" izena duen aukera menua zabaldu daiteke eta emaitzari dagozkion produktu motak agertuko dira: bilaketarekin bat egiten duten artikulu, liburu, itzulpen, sarrera... eta abarren kopuruak. Produktu horien gainean klikatuz, bilaketa-zerrenda iragazki horri mugatuko zaio.

Zer dago Inguman une honetan?

UEUren produkzioarekin batera (ikastaroak, hitzaldiak, 3.zikloko irakasgaiak, liburuak, zein artikuluak), unibertsitate mailako euskarazko, zein erdarazko 134 aldizkariren euskarazko artikuluak, 60 argitaletxeren euskarazko liburuak eta zenbait unibertsitateen euskarazko eskaintza akademikoa eta hainbat erakunderen hitzaldiak zein ikastaroak eskaintzen dira. Guztira 219 erakunderen lana katalogatua dago. Hona hemen Inguman katalogatuak dauden erakundeen eta produkzioaren xehetasunak:

Erakundearen laburdura datu-basean erakundearen izena Dokumentu mota eta bildutakoa [zenbakia (urteak)]
Erakundearen laburdura datu-basean erakundearen izena Dokumentu mota eta bildutakoa [zenbakia (urteak)]
AKOBEAkobe, Ondasunen artapen eta berriztapena / Restauración y conservación de bienes culturalesArtikuluak 0-9 (1999-2008)
AlberdaniaArgitalpenak
Aldiri. Arkitektura eta abarArtikuluak 0-45 (2009-2021)
Ankulegi, Gizarte Antropologia aldizkaria / Revista de antropología / Revue d´ethnologieArtikuluak 1-23 (1997-2019)
AraberaArgitalpenak
ARANTZAZU argArantzazu Edizio Frantziskotarrak / Ediciones Franciscanas Argitalpenak
Aranzadi Zientzi ElkarteaHitzaldiak (2000-2002)
Aranzadi Zientzi Elkartearen argitaletxeaArgitalpenak
ARKEOGAZTE Revista de Arqueología - Arkeologia AldizkariaArtikuluak 1-12 (2011-2022)
ASJU. Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio Urquijo"Artikuluak 1-56.2 (1967-2023)
AusArt. Arte Ikerkuntzarako AldizkariaArtikuluak 1-12.1 (2013-2024)
AVD-ZEA Zuzenbidearen Euskal AkademiaArgitalpenak
AVLAntonio Vera López argitaletxeaArgitalpenak
AZKOAGAAzkoaga, Cuadernos de Ciencias Sociales y EconómicasArtikuluak 1-16 (1985-2013)
AZPILKUETAAzpilcueta, Cuadernos de DerechoArtikuluak 1-21 (1984-2010)
Jose Miguel Barandiaran Fundazioaren argitaletxeaArgitalpenak
BAT Soziolinguistika aldizkariaArtikuluak 1-130 (1990-2024)
BESATARIBesatari Kultur Elkartearen argitaletxeaArgitalpenak
BIDASOA IKERKETA ZENTROAREN KOADERNOAKBidasoa Ikerketa Zentroaren Koadernoak / Cuadernos del Centro de Estudios de BidasoaArtikuluak 1-5 (1998-2006)
BIDASOAKO IKASKUNTZEN ALDIZKARIABidasoako Ikaskuntzen aldizkaria / Boletín de Estudios del Bidasoa / Révue des études de la BidassoaArtikuluak 1-31 (1984-2023)
Bidebarrieta, Bilboko Giza eta Gizarte Zientzien aldizkaria / Revista de Humanidades y Ciencias SocialesArtikuluak 1-33 (1996-2023)
Bilduma, Errenteriako Udal Artxibo Zerbitzuko aldizkaria / Revista del Servicio de Archivo del Ayuntamiento de ErrenteriaArtikuluak 1-31 (1987-2023)
biTARTE, Revista cuatrimestral de humanidadesArtikuluak 13-56 (1997-2012)
BIZKAIKO BATZAR NAGUSIAK argBizkaiko Batzar Nagusien argitaletxeaArgitalpenak
BOLETIN DE ESTUDIOS HISTORICOS SOBRE SAN SEBASTIANBoletín de Estudios Históricos sobre San SebastiánArtikuluak 16-56 (1982-2023)
Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen Buletina / Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del PaísArtikuluak 36-79 (1980-2023)
BRANKABranka: Euskaldun Soziolista AldizkariaArtikuluak 1-14 (1966-1972)
Bulletin du Musée BasqueArtikuluak 28-200 (1965-2023)
CKQCKQ Kuaternario Ikasketak - Estudios de Cuaternario - Quaternary StudiesArtikuluak 1-10 (2011-2020)
CUADERNOS DE ALZATECuadernos de Alzate, Revista Vasca de la Cultura y las IdeasArtikuluak 1-51 (1984-2018)
Cuadernos de Etnología y Etnografía de NavarraArtikuluak 34-96 (1980-2022)
CUADERNOS DE GESTIONCuadernos de GestiónArtikuluak 2-22 (1986-2000)
Cuadernos europeos de DeustoArtikuluak 1-70 (1988-2024) + Zenbaki extrak
Soziologiazko Euskal Koadernoak / Cuadernos Sociológicos VascosArtikuluak 1-30 (1995-2017)
CUADERNOS VASCOS DE HISTORIA DE LA MEDICINAMedikuntzaren historiarako euskal kodernoak / Cuadernos vascos de historia de la medicinaArtikuluak 1-2 (1992-1993)
Dakit argitaldariaArgitalpenak
De Gruyter. Linguistic Minorities in Europe OnlineArtikuluak (2019-2022)
DURANGOKO ARTE ETA HISTORIA MUSEOA argDurangoko Arte eta Historia Museoaren argitaletxeaArgitalpenak
Editorial UOCEditorial UOCArgitalpenak
Egan. Literatura aldizkaria. Euskalerriaren Adiskideen ElkarteaArtikuluak 41-76 (1983-2023) + Ale Bereziak
EIBARKO KUADERNUAKEibarko KuadernuakArtikuluak 1-4 (2000-2012)
Euskal Idazleen ElkarteaIkastaroak eta Hitzaldiak
EIZIE
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia / Servicio Central de Publicaciones del Gobierno VascoArgitalpenak
Ekaia, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzi eta Teknologi aldizkariaArtikuluak 1-44 (1990-2023) + Ale bereziak
Ekonomiaz Revista Vasca de de EconomiaArtikuluak 1-104 (1985-2023)
ELEEleArtikuluak 1-19 (1986-1999)
ELERIAEleria, Euskal Herriko Legelarien aldizkariaArtikuluak 0-24 (1996-2013)
Elhuyar aldizkariaArtikuluak 1-22 (1974-1996)
Elhuyar Kultur Elkartearen argitaletxeaArgitalpenak
Elhuyar Kultur ElkarteaIkastaroak eta hitzaldiak
ELHUYAR ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIAElhuyar Zientzia eta TeknikaArtikuluak 91-353 (1995-2024)
ELKAR argitaletxeaArgitalpenak
Enpresen zuzendaritza eta administraziorako aldizkaria / Revista de dirección y administración de empresasArtikuluak 1-27 (1994-2020)
EnseiukarreanArtikuluak 1-16 (1986-2002)
Erein argitaletxeaArgitalpenak
ERNAROAErnaroa, Euskal Historiazko aldizkaria / Revista de Historia de Euskal HerriaArtikuluak 1-13 (1985-1998)
ERRIA eraldaketarako aldizkari politikoaArtikuluak 1-12 (2018-2023)
Estudios de Deusto. Revista de la Universidad de DeustoArtikuluak 28.1-64.1 (1980-2016)
Estudios EmpresarialesArtikuluak 63-152 (1986/87-2016)
ETNIKER BIZKAIAEtniker BizkaiaArtikuluak 1-17 (1975-2017)
EUSKALDUNON EGUNKARIA argEuskaldunon Egunkariaren argitaletxeaArgitalpenak
EUSKALINGUAEuskalingua aldizkariaArtikuluak 1-32 (2002-2018)
EUSKALTZAINDIAEuskaltzaindiaHitzaldiak (1994-2004)
Euskaltzaindiaren argitaletxeaArgitalpenak
Euskara Zerbitzuak
EUSKARAREN IKER ATALAKLitterae Vasconiae. Euskararen Iker Atalak. Labayru Ikastegiko Hizkuntza Arloaren aldizkariaArtikuluak 1-18 (1982-2021)
Euskera ikerketa aldizkariaArtikuluak 14-69.1 (1969-2024)
EUSKO FOLKLOREEusko Folklore urtekariaArtikuluak 29-57 (1965-2023)
EUSKO IKASKUNTZA argEusko Ikaskuntzaren argitaletxeaArgitalpenak
EUSKO IKASKUNTZEN KONGRESUAKEusko Ikaskuntzen Kongresuak / Congresos de Estudios Vascos / Congres d´Etudes BasquesArtikuluak 9-18 (1984-2019)
FABRIKARTFabrikart. Arte, tecnología, industria, sociedadArtikuluak 1-11 (2001-2014)
FARMAZILARI EUSKALDUNEN ELKARTEA argFarmazilari Euskaldunen Elkartearen argitaletxeaArgitalpenak
Fontes Linguae Vasconum, studia et documentaArtikuluak 1-136 (1969-2023)
FORMULAFormula, Cuadernos de Ciencias Físico-químicas y MatemáticasArtikuluak 1-5 (1990-1999)
Gaceta Médica de BilbaoArtikuluak 88-121.1 (1991-2024) + Ale Bereziak
GAIAK argGaiak argitaletxeaArgitalpenak
Galeuzca, Galizia-Euzkadi-CatalunyaArtikuluak (1990-1993)
GATUZAINGatuzain argitaletxeaArgitalpenak
GEROGero. Ediciones MensajeroArgitalpenak
GERONIMO DE UZTARIZGeronimo de Uztariz aldizkariaArtikuluak 1-37 (1987-2023)
GERONIMO DE UZTARIZ argGeronimo Uztariz argitaletxeaArgitalpenak
GIDAGida AldizkariaArtikuluak 1-32 (1996-2003)
GIPUZKOAKO KUTXA argGipuzkoako Kutxaren argitaletxeaArgitalpenak
Gogoa. EHUko Hizkuntza, Ezagutza, Komunikazio eta Ekintzari buruzko aldizkariaArtikuluak I.1-XI.2 (2001-2011) 12-23 (2014-2023)
HABE argHABE argitaletxeaArgitalpenak
Hegats, Literatur aldizkariaArtikuluak 1-58 (1989-2023)
HEGOAK ZABALDUZHegoak ZabalduzArtikuluak 1-28 (2017-2022)
HEKIMEN Euskal hedabideen elkarteaArgitalpenak
HEMEN. Erlijio gogoetarako aldizkaria Artikuluak 52-68 (2016-2020)
Hermes, Pentsamendu eta Historia aldizkaria / Revista de Pensamiento e HistoriaArtikuluak 0-75 (2001-2023)
HIKAHikaArtikuluak 1-116 (1990-2000)
Hizpide. Helduen euskalduntzearen aldizkariaArtikuluak 35-102 (1996-2023) + Monografikoak 2-5
Huarte de San Juan, giza eta gizarte-zientzien fakultatearen aldizkaria: filologia eta hizkuntzaren didaktikaArtikuluak 1-23 (1995-2023)
Huarte de San Juan, giza eta gizarte-zientzien fakultatearen aldizkaria: geografia eta historiaArtikuluak 1-31 (1994-2024)
Huarte de San Juan, giza eta gizarte-zientzien fakultatearen aldizkaria: hizkuntzalaritza eta literaturaArtikuluak 1 (1995)
Huarte de San Juan, giza eta gizarte-zientzien fakultatearen aldizkaria: psikologia eta pedagogiaArtikuluak 1-13 (1995-2006)
IDATZ eta MINTZIdatz eta Mintz, literatur atalen sortaArtikuluak 1-75 (1983-2023)
IDATZ/HEGATS (buletina)Idatz/Hegats buletinaArtikuluak 1-14 (1983-1989)
IeZIeZ: Ingurugiroa eta Zuzenbidea / Ambiente y derechoArtikuluak 1-17 (2003-2019)
IKASTARIAIkastaria, Cuadernos de EducaciónArtikuluak 1-19 (1985-2013)
Ikastorratza. Didaktikarako e-aldizkariaArtikuluak 1-31 (2007-2023)
IKER Ikerketa GuneaIKER-CNRS Euskarari eta Euskal Testuei Buruzko Ikerketa GuneaHitzaldiak (2000-2005)
Inguruak, Soziologia eta Zientzia Politikoaren Euskal AldizkariaArtikuluak 3-75 (1987-2023)
InpAkta: Inpaktu Sozialerako Ikerlanen Akta / Journal of Research for Social ImpactArtikuluak 0 (2023)
Iratzar FundazioaArgitalpenak
IRIGOIEN argAlfonso Irigoienen argitaletxea Argitalpenak
ISTURITZIsturitz, Cuadernos de Prehistoria-arqueologíaArtikuluak 1-12 (1982-2012)
Itsas memoria. Euskal Herriko Itsas gaiei buruzko aldizkariaArtikuluak 1-8 (1996-2016)
ITZULIDATZITZULIDATZIkastaroak eta Hitzaldiak (2003)
JADO: Zuzenbidearen Euskal Akademiaren aldizkaria / Boletín de la Academia Vasca de DerechoArtikuluak 0-31 (2003-2023) + Ale bereziak
JakinArtikuluak 1-260 (1977-2024)
Jakin argitaletxeaArgitalpenak
Jakingarriak. Hezkuntza aldizkariaArtikuluak 49-79 (2003-2021)
JENTILBARATZJentilbaratz, Cuadernos de FolkloreArtikuluak 1-15 (1983-2013)
Karmel, euskal aldizkariaArtikuluak 161-315 (1981-2021)
KARMEL argKarmel ArgitaletxeaArgitalpenak
KLASIKOAK (Euskal Editoreen Elkartea)Euskal Editoreen ElkarteaArgitalpenak
KLASIKOAK (Pentsamendu unibertsala)Klasikoak S. M. argitaletxeaArgitalpenak
Kobie. Serie Antropología culturalArtikuluak 2-24 (1985-2022)
Kobie. Serie Ciencias NaturalesArtikuluak 15-22 (1985-1995)
Kobie, EtnografíaArtikuluak 1 (1984)
Kobie. Serie PaleoantropologiaArtikuluak 14-39 (1984-2022)
KondairaArtikuluak 0-18 (2014-2018)
Kriminologia ikasten. Irakaskuntzarako aldizkariaArtikuluak 3.1-4.1 (2017-2018)
Labayru Ikastegiaren argitaletxeaArgitalpenak
Lan harremanak. Revista de relaciones laboralesArtikuluak 1-50 (1999-2023)
LANGAIAKLangaiakArtikuluak 1-11 (1982-1988)
Lapurdum, Euskal ikerketen aldizkariaArtikuluak 1-22 (1996-2021) + Ale Bereizak
LARRUNLarrunArtikuluak 1-23 (1985-1994)
LEGALLegebiltzarreko Aldizkaria / LEGAL / Revista del Parlamento VascoArtikuluak 1-2 (2020-2021)
LETRAS DE DEUSTOLetras de DeustoArtikuluak 1-137 (1971-2012)
LEYÇAURLeyçaur, Andoaingo Ikerketa Historikoen aldizkaria/Revista de Estudios Históricos de AndoainArtikuluak 0-16 (1996-2022)
LIKIANO argFelix Likiano Kultur Elkartearen argitaletxeaArgitalpenak
LITERATURA UNIBERTSALA (EIZIE)Literatura Unibertsala (EIZIE)Argitalpenak
LUMALuma argitaletxeaArgitalpenak
Lurralde, Investigación y EspacioArtikuluak 1-46 (1978-2023)
Maiatz ArgitaletxeaArgitalpenak
MEDIATIKAMediatika, Cuadernos de Medios de ComunicaciónArtikuluak 1-19 (1984-2022)
Mendebalde Kultura Alkartearen argitaletxeaArgitalpenak
Mondragon UnibertsitateaMondragon UnibertsitateaIrakasgaiak (2014-2015) Ikerkuntza proiektuak (2001-2005) Doktorego-tesiak
MU argMondragon Unibertsitatearen argitaletxeaArgitalpenak
MUGAMuga, revista mensualArtikuluak 1-95 (1979-1996)
MundaizArtikuluak 16-76 (1980-2008)
Munibe, Antropologia + ArkeologiaArtikuluak 28-74 (1976-2023)
Munibe, Natur Zientziak - Ciencias NaturalesArtikuluak 36-71 (1984-2023)
MUSIKERMusiker, Cuadernos de MúsicaArtikuluak 1-20 (1983-2013)
MZT Materialen Zientzia eta Teknologia KongresuaArtikuluak eta Hitzaldiak
NAFARROAKO GOBERNUA ETA LAN HARREMANEN KONTSEILUA argNafarroako Gobernua eta Lan Harremanen Kontseiluaren argitaletxeaArgitalpenak
NATURZALENaturzale, Cuadernos de Ciencias NaturalesArtikuluak 1-19 (1983-2008)
NOTITIA VASCONIAENotitia Vasconiae, Euskal Herriko Zuzenbide Historikorako aldizkaria / Revista de Derecho Histórico de VasconiaArtikuluak 1-2 (2002-2003)
OEE argOsasungoa Euskalduntzeko ErakundeaArgitalpenak 1992, 1994-1996, 1998- 2006, 2008
OHITURAOhitura, Estudios de Etnografía AlavesaArtikuluak 0-11 (1981-2005)
OIHENARTOihenart, Cuadernos de Lengua y LiteraturaArtikuluak 1-28 (1982-2013)
ONDAREOndare, Cuadernos de Artes Plásticas y MonumentalesArtikuluak 1-28 (1982-2012)
Osagaiz: Osasun zientzien aldizkariaArtikuluak 1.1-7.1 (2017-2023) + Ale Bereziak
OSASUNAZOsasunaz, Cuadernos de Ciencias de la SaludArtikuluak 1-12 (1984-2012)
OSASUNKARIAOsasunkaria, Revista Vasca de Salud Pública y Gestión SanitariaArtikuluak 1-17 (1992-1999)
Pamiela ArgitaletxeaArgitalpenak
Príncipe de VianaArtikuluak 189-285 (1990-2023)
Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vascaArtikuluak 1-28 (1991-2023)
REVISTA DE PSICODIDACTICARevista de PsicodidácticaArtikuluak 1-22 (1996-2017)
GizaEkoA. Gizarte Ekonomiaren Euskal Aldizkaria / Revista Vasca de Economía SocialArtikuluak 0-20 (2004-2023) X. urteurreneko zenbaki berezia ere katalogatuta
REVISTA VASCA DE ODONTO-ESTOMATOLOGIARevista Vasca de Odonto-EstomatologíaArtikuluak 15-24.1 (2005-2014)
RIEVEusko Ikaskuntzen Nazioarteko Aldizkaria, RIEVArtikuluak 28-68.2 (1983-2023)
RIVADENEYRA argJ. M. Rivadeneyraren argitaletxeaArgitalpenak
RVAP. Herri-Arduralaritzazko Euskal AldizkariaHerri-Arduralaritzazko Euskal Aldizkaria / Revista Vasca de Administración Pública Artikuluak 1-128.2 (1981-2023)
RVDPA-Revista Vasca de Derecho Procesal y ArbitrajeZuzenbide prozesala ta arbitraia euskal aldizkaria / Revista Vasca de Derecho Procesal y ArbitrajeArtikuluak 1-36.2 (1989-2024)
SABINO ARANA KULTUR ELKARGOAFundación Sabino Arana Kultur ElkargoaHitzaldiak
Fundación Sabino Arana Kultur Elkargoaren argitaletxeaArgitalpenak
SAIOAKSaioak, Revista de Estudios VascosArtikuluak 1-5 (1977-1982)
SANCHO EL SABIOSancho el Sabio: Euskal Ikerketa aldizkariaArtikuluak 1-46 (1991-2023) + Ale bereziak
SEI
SEI eta UEUEuskal Soziolinguistika Institutua Sortzen eta Udako Euskal Unibertsitatearen arteko lankidetzaHitzaldiak (2002-2003)
SENEZSenez, Itzulpen aldizkariaArtikuluak 1-54 (1984-2023)
SIGMASigma, Matematika aldizkaria / Revista de MatemátikasArtikuluak 19-36 (2001-2011)
Susa Literatura argitaletxeaArgitalpenak
SUSTRAISustrai, Nekazaritza eta Arrantza aldizkaria / Revista AgropesqueraArtikuluak 1-105 (1985-2015)
TALAIATalaia. Hausnarketarako aldizkaria / Revista para el debateArtikuluak 1-9 (1997-2001)
Tantak. Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza AldizkariaArtikuluak 1-40 (1989-2008) 21.1-35.1 (2009-2023)
Theoria, an international journal for theory, history and foundations of scienceArtikuluak 1-81 (1985-2014) 30.1-39.1 (2016-2024)
Trabajos de Arqueología NavarraArtikuluak 1-35 (1982-2023)
TtarttaloArgitalpenak
Txertoa ArgitaletxeaArgitalpenak
UB/BU (Bordeleko Unibertsitatea)Bordeleko Unibertsitatea / Université de BordeauxDoktorego-tesiak
UBM/BMU (Bordele-Montaigne Unibertsitatea)Bordele-Montaigne Unibertsitatea / Université Bordeaux-MontaigneDoktorego-tesiak
Deustuko Unibertsitatea / Universidad de DeustoIrakasgaiak (2002/03) Doktorego-tesiak
Deustuko Unibertsitatea / Universidad de Deustoren argitaletxeaArgitalpenak
Uda Ikastaroak (UPV/EHU)Udako Ikastaroak / Cursos de Verano (UPV/EHU)Ikastaroak eta hitzaldiak (1982-2004)
UdalGIDAUdalGIDA, Udal Informazio InteresgarriaArtikuluak 1-20 (2004-2019) + Ale Bereziak
UEMA
Udako Euskal UnibertsitateaIkastaroak eta hitzaldiak (1973-2021) Irakasgaiak (2001/02-2003/04; 2014/15-2016/17)
Udako Euskal Unibertsitatearen argitaletxea Argitalpenak
UEU arg eta UPV/EHU ArgUdako Euskal Unibertsitatea eta Euskal Herriko Unibertsitatearen arteko Argitalpen lankidetzaArgitalpenak
UEU Arg. eta Editorial UOCUdako Euskal Unibertsitatea eta Universitat Oberta de Catalunyaren arteko Argitalpen lankidetzaArgitalpenak
UEU eta EIZIEUdako Euskal Unibertsitatea eta Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkartearen arteko lankidetzaIkastaroak eta Hitzaldiak (2002)
UEU eta Euskara ZerbitzuakUdako Euskal Unibertsitatea eta Bizkaiko Udaletako Euskara Zerbitzuen arteko lankidetzaIkastaroa eta hitzaldiak (2006)
UEU eta ITZULIDATZUEU eta ITZULIDATZIkastaroak eta Hitzaldiak (2003)
UEU eta UEMAUdako Euskal Unibertsitatea eta Udalerri Euskaldunen Mankomunitatearen arteko lankidetzaIkastaroak eta Hitzaldiak (2006)
UN/NUNafarroako Unibertsitatea / Universidad de NavarraDoktorego-tesiak
UN/NU argNafarroako Unibertsitatea / Universidad de NavarraArgitalpenak
Nafarroako Unibertsitate Publikoa / Universidad Publica de NavarraDoktorego-tesiak
Nafarroako Unibertsitate Publikoa / Universidad Publica de Navarraren argitalpenakArgitalpenak
UPPA/PU (Paueko Unibertsitatea)Université de Pau et des pays de l’Adour/Paueko UnibertsitateaDoktorego-tesiak
UPV/EHUUPV/EHU Euskal Herriko UnibertsitateaIrakasgaiak (2001/2002,2004/2005) Ikerkuntza proiektuak (1992-1998,2002-2007) Doktorego-tesiak
UPV/EHU argEuskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País VascoArgitalpenak
UTRIUSQUE VASCONIAEUtriusque VasconiaeArgitalpenak
UZEI argUZEI ArgitaletxeaArgitalpenak
Uztaro. Giza eta gizarte-zientzien aldizkariaArtikuluak 1-128 (1990-2024)
VASCONIAVasconia, Cuadernos de Historia y GeografíaArtikuluak 1-47 (1983-2023)
Vianako Printzea. Gehigarriak / Principe de Viana. AnejosArtikuluak 1-18 (1986-2000)
Vianako Printzea. Zientzia eranskina / Principe de Viana. Suplemento de CienciasArtikuluak 1-17 (1981-1999)
ZAINAKZainak. Cuadernos de sección. Antropología-EtnografíaArtikuluak 1-41 (1984-2023)
ZEHARZehar, Arte sorkuntza eta informazio aldizkariaArtikuluak 1-69 (1989-2011)
Zer, Komunikazio Ikasketen aldizkaria / Revista de Estudios de ComunicaciónArtikuluak 1-55 (1996-2023)
Zerbitzuan, Gizarte Zerbitzuetako aldizkaria / Revista de Servicios SocialesArtikuluak 1-81 (1986-2023)
ZERGAKZergak, Revista Tributaria del País VascoArtikuluak 1-65 (1993-2023)
ZUTABEZutabe, Euskalduntze-Alfabetatzearen aldizkariaArtikuluak 1-34 (1983-1994)
Zuzenbidea ikasten. Irakaskuntzarako aldizkariaArtikuluak 3-10 (2014-2018) 1 (2019)

 Guztira 219 erakunderen lana katalogatua dago. Euskal Komunitate Zientifikoaren datu-baseak momentu honetan 47.476 erreferentziatik gora eskaintzen ditu, 13.609 egileen lana. Hau da, erregistrotik gora daude Inguman.

Katalogatutako produkzioaren datu-gordinak Ingumako datuak atalean kontsutatu daitezke. Bertan katalogatutako produktuen zenbatekoak eta zenbaten kontsulta zuzenean egin daitekeen (edukia ikusi ere) azaltzen da.