Euskal literaturaren historia

Article

Author(s):
Jesus Maria Lasagabaster Madinabeitia (1931-2013)
Year:
2010
Magazine:
EUSKERA
Number:
55
First-page:
761
Last-page:
765
UDC:
93
Knowledge-areas:
Euskal Herria, Literatur kritika, Historia
View:
www.euskaltzaindia.net