Xabier Gereño (1924-2011) eta Euskaltzaindia

Article

Author(s):
Jose Luis Lizundia Askondo
Year:
2011
Magazine:
EUSKERA
Number:
56
First-page:
463
Last-page:
466
UDC:
92
Knowledge-areas:
Euskal Herria, Omenaldia
View:
www.euskaltzaindia.net