Ezeztapenaren hurrenkera euskal egitura perifrastikoetan: hurbilpen diakroniko-tipologikoa

Article

Author(s):
Iker Salaberri Izko
Year:
2018
Magazine:
FONTES LINGUAE VASCONUM
Number:
125
First-page:
55
Last-page:
83
UDC:
81
Knowledge-areas:
Hizkuntzalaritza, Euskara
View:
www.culturanavarra.es