Ezeztapenaren hurrenkera euskal egitura perifrastikoetan: hurbilpen diakroniko-tipologikoa

Artículo

Autor(es):
Iker Salaberri Izko
Año:
2018
Revista:
FONTES LINGUAE VASCONUM
Número:
125
Página-inicio:
55
Página-fin:
83
CDU:
81
Áreas de conocimiento:
Hizkuntzalaritza, Euskara
Ver:
www.culturanavarra.es